WV Senate Judiciary Committee

Email addresses:

mike.azinger@wvsenate.gov, stephen.baldwin@wvsenate.gov, bob.beach@wvsenate.gov, greg.boso@wvsenate.gov, charles.clements@wvsenate.gov, sue.cline@wvsenate.gov, richard.lindsay@wvsenate.gov, glenn.jeffries@wvsenate.gov, mark.maynard@wvsenate.gov, paul.hardesty@wvsenate.gov, mike.romano@wvsenate.gov, patricia.rucker@wvsenate.gov, randy.smith@wvsenate.gov, tom.takubo@wvsenate.gov, charles.trump@wvsenate.gov, ryan.weld@wvsenate.gov, mike.woelfel@wvsenate.gov